-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


Share Code Overall_header_new của diễn đàn THPT Ninh châu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Bo tay Share Code Overall_header_new của diễn đàn THPT Ninh châu

Bài gửi by Kaito Kid on Tue Mar 09, 2010 1:56 am

Share Code Overall_header_new của diễn đàn THPT Ninh châu

ACP > DISLAY > QLTT > overall_header_new


Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    {META_FAVICO}
    {META}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <!-- END switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}

</head>


<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">

<div align="center">
<!-- BANNER-MAIN -->

    <div style="clear:both">

        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="970" height="200">
            <param name="movie" value="http://38171335.fileave.com/heardninhchau.swf">
            <param name="quality" value="High">
            <embed src="http://38171335.fileave.com/heardninhchau.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="970" height="200" quality="High"></object>
</div>

    </div>

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVAscript}
    <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
        <tr>
            <td class="bodyline">
<span>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%" id="table1" bordercolor="#FFFFFF" height="62">
                <tr>
            <td height="29" align="center" bgcolor="#FF6699">
            <b><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f9/">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font></a></font><font color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f9/"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">
            Nghe Nhạc HOT</font></span></a>     
            </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a class="mainmenu" target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h2.htm">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
            </font></a></font><font color="#FFFFFF">
            <a class="mainmenu" target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h2.htm">
            <font color="#FFFFFF">
            <span style="text-decoration: none">X</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">em
            TiVi</font></span><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a><span style="">    
            <a href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h42.htm">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a></span></font><a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h42.htm"><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> Game Online  </span> </font>
            </a><font color="#FFFFFF">   </font>
            <a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h41.htm">
            <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <span style="text-decoration: none"> ★</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF"> Truyện Tranh</font></span></a></b></td>
                </tr>
                <tr>
            <td height="31" align="center" bgcolor="#FF6699">
            <b><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h35.htm">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font></a></font><font color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h35.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">
            Check Nick Ẩn</font></span></a>      
            </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h37.htm">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
            </font></a></font><font color="#FFFFFF">
            <a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h37.htm">
            <span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">Chôm
            Avarta</font></span></a>      </font>
            <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF"> <a href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h38.htm"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★
            </span></font></a></font><font color="#FFFFFF">
            <a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h38.htm"><span style="text-decoration: none">
            <font color="#FFFFFF">Bói Tình
            Yêu</font></span></a>       </font>
            <a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/html-h32.htm">
            <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <span style="text-decoration: none">★ </span></font><span style="text-decoration: none">
            <font color="#FFFFFF">Dịch Văn
            Bản </font> </span></a><font color="#FFFFFF">    
            </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
            <a href="mailto:lethanhtung75@gmail.com?subject=Lien he">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
            </font></a></font>
            <a href="mailto:lethanhtung75@gmail.com?subject=Lien he">
            <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">Liên Hệ</span></font></a></b><span><b><font color="#FFFFFF" size="2">  
            <span style="text-decoration: none">
             
            <a target="_blank" href="http://ninhchau.forum-viet.net/rss">
            <font color="#FFFFFF">
            <img border="0" src="http://i15.servimg.com/u/f15/14/65/75/89/th/icon-r10.gif" width="17" height="15">
            RSS</font></a> </span></font></b></td>
                </tr>
            </table>
</div>
</span>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr>  <td class="alt1" width="100%" valign="center">              <div class="navbar" style="font-size:10pt">

<span><b>
    <img src="http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg" width="62" height="38"></img><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span><img border="0" src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/misc/navbits_start.gif" width="45" height="15"><span class="nav"><br />
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img><a class="nav"

href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></b></div></td><td width="30%" class="alt1" nowrap="nowrap" style="padding:5px;">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login"><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"><tr><td>
    <span><span class="gensmall"><label><span class="genmed"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/name10.gif"></span></label></span></span>    </td><td><input id="username" class="post" type="text" size="10" name="username" /></td><td nowrap="nowrap">
            <b>    Ghi Nhớ</b><label><b> </b>
            <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" style="font-weight: 700" /></label></td></tr><tr><td>
<span><span class="gensmall"><label><span class="genmed"><img src="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/pass10.gif"></span></label></td><td><input id="password" class="post" type="password" size="10" name="password" /></td><td nowrap="nowrap">
    {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"></td></tr></table>
<span><span class="gensmall">
<p><b><font size=1.7><a href="profile.forum?mode=sendpassword">
<span style="text-decoration: none">.:: Quên mật khẩu ::. </span>
</a>          
<a href="http://ninhchau.forum-viet.net/profile.forum?mode=register">
<span style="text-decoration: none"> .:: Đăng ký ::.</span></a></font></b></p>
    </span></span></form><!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="smallfont"><font color="#FF0000">{LOGGED_AS} !</font><br />
    <font color="#0000FF">{LAST_VISIT_DATE}<br />{CURRENT_TIME}</font></span><p>
<span><span class="gensmall"><font color="#0000FF">
<a rel="nofollow" href="http://ninhchau.forum-viet.net/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences">
<img src="http://onevn.net/dj/dream/misc/ayar.png" alt="Thay Ðổi Tùy Chọn" title="Thay Ðổi Tùy Chọn" border="0" width="33" height="20"></a>  <a accesskey="5" href="http://ninhchau.forum-viet.net/msg.forum?folder=inbox">
<img src="http://onevn.net/dj/dream/misc/pm.png" alt="Tin Nhắn" title="Tin
Nhắn" border="0" width="35" height="20"></a>  <a accesskey="5" href="http://ninhchau.forum-viet.net/search.forum?search_id=egosearch">
<img src="http://onevn.net/dj/dream/misc/sub.png" alt="Xem
 bài của bạn" title="Xem bài của bạn" border="0" width="31" height="21"></a>  <a rel="nofollow" href="http://ninhchau.forum-viet.net/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature">
<img src="http://onevn.net/dj/dream/misc/profil.gif" alt="Ðổi chữ ký" title="Ðổi chữ ký" border="0" width="30" height="22"></a>  <a rel="nofollow" href="http://ninhchau.forum-viet.net/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars">
<img src="http://onevn.net/dj/dream/misc/avatar.png" alt="Thay Ðổi Avatar" title="Thay Ðổi Avatar" border="0" width="28" height="21"></a> &nbsp;
<a rel="nofollow" href="http://ninhchau.forum-viet.net/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=friends&u=1">
<img src="http://onevn.net/dj/dream/misc/friend.gif" alt="Liên Lạc & Bạn
 Bè" title="Liên Lạc & Bạn Bè" border="0" width="28" height="22"></a></font></span></span><span class="smallfont"><br /></span><!-- END switch_user_logged_in -->
</td></tr></table><!-- / breadcrumb, login, pm info --><!-- nav buttons bar -->

<div style="padding:0px; border: solid 1px #ff92af; padding: 1px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
                                                <td d class="vbmenu_control" width="100%" height="22" class="alt2" align="center"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>

</tr>  </table></div>

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript" src="http://38171335.fileave.com/FMvar.js"></script>
Diễn đàn THPT Ninh Châu - Quảng Bình
avatar
Kaito Kid
Administrator
Administrator

Thành Tích : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 490
Danh Vọng : 33907
Được Cảm Ơn : 246
Ngày Sinh : 07/05/1990
Tham Gia : 18/12/2009
[HS] lớp : 2005-2008

http://ninhchau.hoctrovn.com

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: Share Code Overall_header_new của diễn đàn THPT Ninh châu

Bài gửi by xuantuyendh on Fri Mar 19, 2010 12:56 am

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]">
<head>
 <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
 <!-- END meta_emulate_ie7 -->
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 {META_FAVICO}
 {META}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <!-- END switch_ticker -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
  <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
  pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
  pm.focus();
  <!-- END switch_enable_pm_popup -->
  <!-- BEGIN switch_report_popup -->
  report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
  report.focus();
  <!-- END switch_report_popup -->
  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
  <!-- END switch_ticker -->
 });
 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
</head>

<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
<div align="center">
<!-- BANNER-MAIN -->
 <div style="clear:both">
  <img border="0" src="[url=http://i60.servimg.com/u/f60/15/00/25/28/topban10.jpg]http://i60.servimg.com/u/f60/15/00/25/28/topban10.jpg[/url]" width="970" height="200">
 </div>
 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
  <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr height="25">
    <td class="catLeft">
    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
    </td>
  </tr>
  <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
    <td class="row1" align="left" valign="top">
    <div id="login_popup_buttons">
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
      </form>
    </div>
    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
    </td>
  </tr>
  </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->
 <a name="top"></a>
 {JAVAscript}
 <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
  <tr>
  <td class="bodyline">
<span>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%" id="table1" bordercolor="#FFFFFF" height="62">
    <tr>
  <td height="29" align="center" bgcolor="#FF6699">
  <b><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f9/]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f9/[/url]">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font></a></font><font color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f9/"span]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f9/"><span[/url] style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">
  Nghe Nhạc HOT</font></span></a>     
  </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <a class="mainmenu" target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h2.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h2.htm[/url]">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
  </font></a></font><font color="#FFFFFF">
  <a class="mainmenu" target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h2.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h2.htm[/url]">
  <font color="#FFFFFF">
  <span style="text-decoration: none">X</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">em
  TiVi</font></span><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a><span style="">    
  <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h42.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h42.htm[/url]">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> </span></font></a></span></font><a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h42.htm"font]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h42.htm"><font[/url] face=".VnBodoni" color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> Game Online  </span> </font>
  </a><font color="#FFFFFF">   </font>
  <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h41.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h41.htm[/url]">
  <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <span style="text-decoration: none"> ★</span></font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF"> Truyện Tranh</font></span></a></b></td>
    </tr>
    <tr>
  <td height="31" align="center" bgcolor="#FF6699">
  <b><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h35.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h35.htm[/url]">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★</span></font></a></font><font color="#FFFFFF"><a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h35.htm"span]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h35.htm"><span[/url] style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">
  Check Nick Ẩn</font></span></a>      
  </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h37.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h37.htm[/url]">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
  </font></a></font><font color="#FFFFFF">
  <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h37.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h37.htm[/url]">
  <span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">Chôm
  Avarta</font></span></a>      </font>
  <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF"> <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h38.htm"font]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h38.htm"><font[/url] color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★
  </span></font></a></font><font color="#FFFFFF">
  <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h38.htm"span]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h38.htm"><span[/url] style="text-decoration: none">
  <font color="#FFFFFF">Bói Tình
  Yêu</font></span></a>       </font>
  <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/html-h32.htm]http://ninhchau.forum-viet.net/html-h32.htm[/url]">
  <font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <span style="text-decoration: none">★ </span></font><span style="text-decoration: none">
  <font color="#FFFFFF">Dịch Văn
  Bản </font> </span></a><font color="#FFFFFF">    
  </font><font face=".VnBodoni" color="#FFFFFF">
  <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/mailto:anhchangtraitre_87@yahoo.com?subject=Lien]mailto:anhchangtraitre_87@yahoo.com?subject=Lien[/url] he">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">★ </span>
  </font></a></font>
  <a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/mailto:anhchangtraitre_87@yahoo.com?subject=Lien]mailto:anhchangtraitre_87@yahoo.com?subject=Lien[/url] he">
  <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">Liên Hệ</span></font></a></b><span><b><font color="#FFFFFF" size="2">  
  <span style="text-decoration: none">
   
  <a target="_blank" href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/rss]http://ninhchau.forum-viet.net/rss[/url]">
  <font color="#FFFFFF">
  <img border="0" src="[url=http://i15.servimg.com/u/f15/14/65/75/89/th/icon-r10.gif]http://i15.servimg.com/u/f15/14/65/75/89/th/icon-r10.gif[/url]" width="17" height="15">
  RSS</font></a> </span></font></b></td>
    </tr>
            </table>
</div>
</span>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr>  <td class="alt1" width="100%" valign="center">              <div class="navbar" style="font-size:10pt">
<span><b>
 <img src="[url=http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg]http://c.upanh.com/upload/2/334/0.4957274_353_1.jpg[/url]" width="62" height="38"></img><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span><img border="0" src="[url=http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/misc/navbits_start.gif]http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/misc/navbits_start.gif[/url]" width="45" height="15"><span class="nav"><br />
<img src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img><a[/url] class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></b></div></td><td width="30%" class="alt1" nowrap="nowrap" style="padding:5px;">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login"><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"><tr><td>
 <span><span class="gensmall"><label><span class="genmed"><img src="[url=http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/name10.gif"/span/label/span/span   ]http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/name10.gif"></span></label></span></span>   [/url]; </td><td><input id="username" class="post" type="text" size="10" name="username" /></td><td nowrap="nowrap">
  <b>    Ghi Nhớ</b><label><b> </b>
  <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" style="font-weight: 700" /></label></td></tr><tr><td>
<span><span class="gensmall"><label><span class="genmed"><img src="[url=http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/pass10.gif"/span/label/tdtdinput]http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/pass10.gif"></span></label></td><td><input[/url] id="password" class="post" type="password" size="10" name="password" /></td><td nowrap="nowrap">
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"></td></tr></table>
<span><span class="gensmall">
<p><b><font size=1.7><a href="profile.forum?mode=sendpassword">
<span style="text-decoration: none">.:: Quên mật khẩu ::. </span>
</a>          
<a href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=register]http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=register[/url]">
<span style="text-decoration: none"> .:: Đăng ký ::.</span></a></font></b></p>
 </span></span></form><!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="smallfont"><font color="#FF0000">{LOGGED_AS} !</font><br />
 <font color="#0000FF">{LAST_VISIT_DATE}<br />{CURRENT_TIME}</font></span><p>
<span><span class="gensmall"><font color="#0000FF">
<a rel="nofollow" href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences]http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/ayar.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/ayar.png[/url]" alt="Thay Ðổi Tùy Chọn" title="Thay Ðổi Tùy Chọn" border="0" width="33" height="20"></a>  <a accesskey="5" href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/msg.forum?folder=inbox]http://hoctro9a.huhohi.com/msg.forum?folder=inbox[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/pm.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/pm.png[/url]" alt="Tin Nhắn" title="Tin
Nhắn" border="0" width="35" height="20"></a>  <a accesskey="5" href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/search.forum?search_id=egosearch]http://hoctro9a.huhohi.com/search.forum?search_id=egosearch[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/sub.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/sub.png[/url]" alt="Xem
 bài của bạn" title="Xem bài của bạn" border="0" width="31" height="21"></a>  <a rel="nofollow" href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature]http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/profil.gif]http://onevn.net/dj/dream/misc/profil.gif[/url]" alt="Ðổi chữ ký" title="Ðổi chữ ký" border="0" width="30" height="22"></a>  <a rel="nofollow" href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars]http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/avatar.png]http://onevn.net/dj/dream/misc/avatar.png[/url]" alt="Thay Ðổi Avatar" title="Thay Ðổi Avatar" border="0" width="28" height="21"></a> &nbsp;
<a rel="nofollow" href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=friends&u=1]http://hoctro9a.huhohi.com/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=friends&u=1[/url]">
<img src="[url=http://onevn.net/dj/dream/misc/friend.gif]http://onevn.net/dj/dream/misc/friend.gif[/url]" alt="Liên Lạc & Bạn
 Bè" title="Liên Lạc & Bạn Bè" border="0" width="28" height="22"></a></font></span></span><span class="smallfont"><br /></span><!-- END switch_user_logged_in -->
</td></tr></table><!-- / breadcrumb, login, pm info --><!-- nav buttons bar -->
<div style="padding:0px; border: solid 1px #ff92af; padding: 1px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
 <tr align="center">
                                                <td d class="vbmenu_control" width="100%" height="22" class="alt2" align="center"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
</tr>  </table></div>
    <div style="clear: both;"></div>
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
      <tr>
      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
        <div id="fa_ticker_container">
        <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
          <div class="fa_ticker_content">
          <!-- BEGIN ticker_row -->
          <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
          <!-- END ticker_row -->
          </div>
        </div>
        </div>
      </td>
      </tr>
    </table>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->
    <div id="page-body">
    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
      <tbody>
        <tr>
        <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
        </td>
        </tr>
      </tbody>
      </table>
    </div>
    </div>
  </td>
  </tr>
 </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript" src="[url=http://38171335.fileave.com/FMvar.js"/script]http://38171335.fileave.com/FMvar.js"></script[/url]>
avatar
xuantuyendh
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 28392
Được Cảm Ơn : 1
Ngày Sinh : 01/08/1989
Tham Gia : 11/03/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: Share Code Overall_header_new của diễn đàn THPT Ninh châu

Bài gửi by xuantuyendh on Fri Mar 19, 2010 1:11 am

Code:
{JAVAscript}

<head>
<style>
<!--
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7873;u cao c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7911;a tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7873;u cao c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7911;a tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7873;u cao c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7911;a tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; là auto n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7871;u mu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7889;n hi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7879;n scroll bar */
}
-->
</style>
</head>

 <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" id="table4">
    <tr>
                          <td valign="top" width="100%">
                              <div id="{ID_CENTER}">
                                  <style type='text/css'>
/* Style cho menu tabs */
div.TabView div.Tabs
{
height: 26px; /* chiều cao của tab menu */
overflow: hidden;
}
div.TabView div.Tabs a
{
float: left;
display: block;
background-image: url("[url=http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif]http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif[/url]");
text-align: center;
height: 26px;
padding: 3px;
vertical-align: middle;
border: 1px solid #30a1db; /* đường viền quanh tabs menu */
text-decoration: none;
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
color: #000080;
}
div.TabView div.Tabs a:hover, div.TabView div.Tabs a.Active
{
background-image: url("[url=http://img148.imageshack.us/img148/8272/navbgc.gif");/]http://img148.imageshack.us/img148/8272/navbgc.gif");/[/url]* màu nền tab menu active */
color: #ffffff;
}
/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */
div.TabView div.Pages
{
clear: both;
border: 1px solid #30a1db;
overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
}
div.TabView div.Pages div.Page
{
height: 100%;
padding: 5px;
overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
}
</style>
<script src='http://38171335.fileave.com/tabview.js' type='text/javascript'></script>
<div id="TabView" class="TabView">
<!-- tabs -->
<div style="width: 100%;" class="Tabs">
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Bài Viết Mới</a>
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Thống Kê</a>
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Hướng Dẫn</a>
<a style="float: left; display: block; text-align: center; height: 26px; vertical-align: middle; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000080; border: 1px solid #30a1db; padding: 3px; background-image: url('http://img197.imageshack.us/img197/6789/heheu.gif')">Đọc Báo Mới</a>

</div>
<!-- n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7897;i dung tabs -->
<div style="height:350px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page"> <center>
<table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center" id="table5"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td  align="center">
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                                           
</td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table><br />
</center>
</div>
<div class="Page">
<TABLE class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0 id="table6">
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle width="33%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê I</FONT></STRONG></TH>
<TH align=middle width="34%"><STRONG><FONT color=green>Thông kê II</FONT></STRONG></TH></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%">
<a href="[url=http://hoctro9a.huhohi.com/search.forum?search_id=activetopics"IMG]http://hoctro9a.huhohi.com/search.forum?search_id=activetopics"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Bai viết trong ngày </a></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#10"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Số bài post trong mỗi tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href=/stats.htm#2><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Administrative[/url]
statistics</a></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#3"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">Topic[/url]
hoạt động sôi nổi nhất</A> </TD></TR>
<TR>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#4"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Topic được xem nhiều nhất</A></TD>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#5"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Thành viên có nhiều chủ đề nhất</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#6"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Top posting users trong tuần</A></TD>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#7"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Top posting users trong tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row3 width="25%"><A href="/stats.htm#8"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Top posters</A></TD>
<TD class=row1 width="25%"><A href="/stats.htm#9"><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/url]">
Số topic trong mỗi tháng</A></TD></TR>
<TR>
<TD class=row1 width="25%"> </TD>
<TD class=row3 width="25%"> </TD></TR></TBODY></TABLE>
</div>
<div class="Page">
<TABLE class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0 id="table7">
<TBODY>
<TR>
<TD class="row1" align="left"  width="25%">
<a href=http://hoctro9a.huhohi.com/faq.htm><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Trợ giúp cho member</font></strong>  <a/></TD><TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href=http://hoctro9a.huhohi.com/faq.htm?mode=bbcode><IMG src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Hướng dẫn về BBCode</font></strong>  <a/></td></tr><TR>
<TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t129.htm#229"IMG]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t129.htm#229"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
Hệ thống điểm points và danh vọng</font></strong> 
</a>  <a/></TD>
<TD class="row1" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t129.htm#229"IMG]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t129.htm#229"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Hướng dẫn Cảm ơn bài viết & CLICK THANK</font></strong></a></TD></TR>
<TR>
<TD class="row1" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t35.htm"IMG]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t35.htm"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4">
Hướng dẫn up Nhạc video từ youtube lên diễn đàn</font></strong> 
</a>  <a/></td><TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/"IMG]http://ninhchau.forum-viet.net/"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
Hướng Dẫn Gõ Tiếng Việt</font></strong>  </a>  <a/></td></TR>
<TR>
<TD class="row1" align="left"  width="25%"> 
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t35.htm"IMG]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t35.htm"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
 Hướng Dẫn Up Nhạc Lên Diễn Đàn</font></strong> 
</a>  <a/></td>
</TD>
<TD class="row3" align="left"  width="25%">
<a href="[url=http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t34.htm"IMG]http://ninhchau.forum-viet.net/forum-f6/topic-t34.htm"><IMG[/url] src="[url=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong><font[/url] color=#00bfff size="4"> 
Hướng dẫn up hình lên diễn đàn</font></strong> 
</a>  <a/></td>
</TR></TBODY></TABLE>
 
</div>
<div class="Page" style="width: 100%; height: 350px">
<center>
<script type="text/javascript">epi_id = 'epi-widget-container';epi_width = '100%';epi_height = '350';</script><script type="text/javascript" src="[url=http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"/scriptscript]http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script><script[/url] type="text/javascript" src="[url=http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"/script]http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script[/url]>
</center>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><br /> <br /><ScrollTop -->
<style type="text/css">
#topbar

  PADDING-TOP: 0px;
  PADDING-BOTTOM: 0px;
  PADDING-RIGHT: 0px;
  PADDING-LEFT: 0px;
  VISIBILITY: hidden;
  WIDTH: 180px;
  FONT-FAMILY: Tahoma;
  POSITION: absolute;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var persistclose = 0
<!-- V&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#7883; trí-->
var startX = 80
var startY = 500
var verticalpos = "frombottom"
function iecompattest()
{
  return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function get_cookie(Name)
{
  var search = Name + "="
  var returnvalue = "";
  if (document�cookie.length > 0)
  {
      offset = document�cookie.indexOf(search)
      if (offset != -1)
      {
        offset += search.length
        end = document�cookie.indexOf(";", offset);
        if (end == -1) end = document�cookie.length;
        returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))
      }
  }
  return returnvalue;
}
function closebar()
{
  if (persistclose)
  document�cookie="remainclosed=1"
  document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}
function staticbar()
{
  barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
  var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
  var d = document;
  function ml(id)
  {
      var el=d.getElementById(id);
      if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
      el.style.visibility="visible"
      if(d.layers)el.style=el;
      el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
      el.x = startX;
      if (verticalpos=="fromtop")
        el.y = startY;
      else
      {
        el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
        el.y -= startY;
      }
      return el;
  }
 
  window.stayTopLeft=function()
  {
      if (verticalpos=="fromtop")
      {
        var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
        ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
      }
      else
      {
        var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
        ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
      }
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
      setTimeout("stayTopLeft()", 10);
  }
  ftlObj = ml("topbar");
  stayTopLeft();
}
if (window.addEventListener)
  window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
  window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
  window.onload=staticbar
</script>
<br />
                              </div>
                          </td>
    </tr>
 
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="tcat" height="28">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="alt" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="smallfont">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->
{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table4">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
            <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
            <!-- END switch_delete_cookies -->
            </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
            <span class="gensmall">
                <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
                <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
                <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
                <!-- BEGIN switch_on_index -->
                    <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                    <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                    <!-- END switch_delete_cookies -->
                <!-- END switch_on_index -->
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<br /><br /><br />

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><thead>
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2"><center><b><font color="#FFFFFF">Tình Hình Diễn Đàn</font></b></center></td>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    </tbody>
<tbody>
<tr>            <td class="thead" colspan="2">Ai đang Online:</td></tr>
<tr>
<td class="alt" align="center" valign="middle" width="10%">
<img src="[url=http://kutezone.info/zone/ver2/misc/whos_online.gif]http://kutezone.info/zone/ver2/misc/whos_online.gif[/url]" id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" width="71" height="71"></td>
<td class="alt" width="87%"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
{RECORD_USERS}<br><br>
{LOGGED_IN_USER_LIST}
</span>
</td>
</tr></tbody>
<tbody>
<tr>        <td class="thead" colspan="2">Các thành viên đã ghé thăm diễn đàn
    trong 24h qua:</td></tr>
<tr>
<td class="alt" align="center" valign="middle" width="10%">
<a href="[url=http://s06.flagcounter.com/more/Fj8T]http://s06.flagcounter.com/more/Fj8T[/url]">
<img src="[url=http://s06.flagcounter.com/count/Fj8T/bg=F0F5FF/txt=000000/border=CC85C0/columns=1/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1/]http://s06.flagcounter.com/count/Fj8T/bg=F0F5FF/txt=000000/border=CC85C0/columns=1/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1/[/url]" alt="free counters" width="107" height="84"></a></td>
<td class="alt" width="87%"><table>{L_CONNECTED_MEMBERS}{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
</table>
</td>
</tr></tbody>
<tbody>
<tr>        <td class="thead" colspan="2">Thống Kê - Diễn Đàn :</td></tr>
<tr>
<td class="alt" align="center" valign="middle" width="10%"><img src="{L_ONLINE_IMG}"></td>
<td class="alt" width="87%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br>
{TOTAL_USERS}<br>
{NEWEST_USER}</span></td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
<tr>
  <td class="alt" colspan="2">
      <span class="gensmall">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</span></td>
 </tr>
 </tbody>
<!-- END switch_chatbox_activate -->
</table>
<!-- END disable_viewonline -->
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->
{AUTO_DST}
avatar
xuantuyendh
Member
Member

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 12
Danh Vọng : 28392
Được Cảm Ơn : 1
Ngày Sinh : 01/08/1989
Tham Gia : 11/03/2010

Về Đầu Trang Go down

Bo tay Re: Share Code Overall_header_new của diễn đàn THPT Ninh châu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết